บทความวรรณกรรมศึกษาและบทวิจารณ์วรรณกรรมไทยและเทศ เป็นหนังสือที่รวบรวม
ข้อเขียนต่างๆ ที่ผมได้เขียนเผยแพร่ในหน้านิตยสารและหนังสือพิมพ์หลายเล่มในทศวรรษ 2530-2540 ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร สารคดี, หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน, นิตยสาร เนชั่นสุดสัปดาห์, มติชนสุดสัปดาห์ และอื่นๆ หนังสือเล่มนี้พิมพ์รวมเล่มครั้งแรกในปี 2545 และพิมพ์ซ้ำในปี 2548 ทั้งสองครั้งพิมพ์โดยโครงการจัดพิมพ์คบไฟ

ในการจัดพิมพ์ใหม่ครั้งนี้ ผมได้ปรึกษากับสำนักพิมพ์อ่านว่าอยากจะเพิ่มงานบางชิ้นที่เขียนขึ้นหลังจากหนังสือเผยแพร่ไปแล้วหรือที่ยังไม่ได้รวมเข้ามาในการพิมพ์ครั้งแรก โดยจะคัดเฉพาะชิ้นที่ใช้วิธีการวิจารณ์ในแนว “อ่าน(ไม่)เอาเรื่อง” พร้อมกันนี้ก็ถือโอกาสปรับปรุงแก้ไขบทความเหล่านี้โดยเฉพาะการตรวจทานและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ และในเรื่องระบบการอ้างอิงเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้สนใจจะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อให้ฉบับพิมพ์ (edition) ที่สองนี้มีความสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

ข้อมูลหนังสือ