เราชะนะแล้ว, แม่จ๋า. และ “ความเปลี่ยนแปลง” เป็นงานเขียนในกลุ่มกาพย์กลอนของ “นายผี” ซึ่งสำนักพิมพ์อ่านได้รับอนุญาตจากคุณวิมลมาลี พลจันทร บุตรสาวของคุณอัศนี พลจันทร ให้จัดพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนอีกครั้ง ในวาระ 95 ปีชาตกาลของคุณอัศนี พลจันทร ซึ่งตรงกับวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556

กาพย์กลอนสองเรื่องนี้เขียนขึ้นไล่เลี่ยกันในระหว่างที่คุณอัศนีกำลังหลบหนีการจับกุมในปีที่เกิดกรณี “กบฏสันติภาพ” (10 พ.ย. 2495) แต่งานเขียนทั้งสองเรื่องไม่ได้ตีพิมพ์จนกระทั่งก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 จึงเริ่มมีผู้นำเนื้อหาบางส่วนมาเผยแพร่ และได้มีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มหนังสือครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2517 กล่าวคือ สำนักพิมพ์คนหนุ่ม จัดพิมพ์ เราชะนะแล้ว, แม่จ๋า. ออกวางจำหน่ายในราคา 3 บาท ส่วน “ความเปลี่ยนแปลง” รวมพิมพ์อยู่ในหนังสืออนุสรณ์ทวี เกตะวันดี นักรบผู้ขาดเหรียญ (มิตรนราการพิมพ์, 2517) โดยไม่ได้ระบุชื่อผู้แต่ง หลังจากนั้นมา ได้มีผู้จัดพิมพ์กาพย์กลอนสองเรื่องนี้ซ้ำอีกหลายครั้ง แต่ข้อมูลการตีพิมพ์กาพย์กลอนทั้งสองเรื่องยังมีความสับสนอยู่ เนื่องจากเรายังไม่พบหนังสือฉบับพิมพ์ครั้งต่างๆอย่างครบถ้วนจากหอสมุดแห่งชาติและหอสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ การรวบรวมข้อมูลจึงต้องอาศัยข้อมูลอ้างอิงจากฉบับตีพิมพ์ครั้งหลังและจากหนังสือกับวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลหนังสือ

  • เราชะนะแล้ว, แม่จ๋า. และกาพย์กลอน “ความเปลี่ยนแปลง”
  • ผู้เขียน: นายผี
  • สำนักพิมพ์: อ่าน
  • พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2557
  • ISBN: 9786167158334