ข้อมูลหนังสือ

  • อ่าน ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-มีนาคม 2554 ราชาศัพท์ มนต์สะกดแห่งลัทธิเทวราช
  • ผู้เขียน: วารสารอ่าน
  • สำนักพิมพ์: อ่าน
  • พิมพ์เมื่อ: ตุลาคม 2554
  • ISBN: 9786167158129