โลกนอกเข่งของปลาทู ได้ผูกเรื่องราวให้เห็นประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายของผู้เขียน ที่เล่าเรื่องผ่านปลาทูแม่กลอง ปลาทูสายพันธุ์ไทยที่เดินทางไปมา บริเวณปากอ่าวรูปตัว ก. ของท้องทะเลอ่าวไทย จากเรื่องราวของปลาทูแม่กลองอาหารอันโอชะจากท้องทะเลอ่าวไทยที่ลดน้อยลง ผู้เขียนนำพาเราในฐานะผู้อ่านให้ได้สัมผัสเรื่องราว และเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น สอดแทรกภาพวิถีชีวิตของผู้คน ตำนานความเชื่อ และประวัติศาสตร์

ข้อมูลหนังสือ