รวมงานเขียนเกี่ยวกับดอกไม้ของ ’ปราย พันแสง ที่เคยจัดพิมพ์ครั้งแรกในรูปแบบหนังสือทำมือชื่อ “ดวงใจดอกไม้” หรือ “Heart of Flowers” ในงาน “ความรักกลางสวน” ณ สวนสันติชัยปราการ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2544 ก่อนจะนำมาปรับปรุงแก้ไข จัดแต่งรูปเล่ม และตั้งชื่อเสียใหม่ว่า “สวยสดและงดงาม” เหมือนเช่นปัจจุบัน “สวยสดและงดงาม” เปรียบเสมือนบทบันทึกทางอารมณ์และความคิด ที่ผู้เขียนมีต่อดอกไม้ชนิดต่างๆ รวมถึงสิ่งอื่นๆ รอบตัวในช่วงเวลาหนึ่ง ทั้งยังพยายามเชื้อเชิญให้เราต้องหันกลับมามองชีวิตในแง่มุมที่เรียบง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของความสุขที่ใครหลายคนอาจจะหลงลืมไป ท่ามกลางการแก่งแย่งแข่งขันเพื่อเอาชีวิตรอดในวิถีแห่งโลกทุนนิยม จากการค้นพบประกายเจิดจ้าในแสงเดย์ไลท์ของกุหลาบสีส้มสดในวันนั้นแล้ว ฉันจึงมักจะหิ้วมันติดไม้ติดมือเข้าบ้านบ่อยขึ้นทุกที จนอาจจะกลายเป็นดอกไม้ประจำชีวิตไปเลยก็ได้ ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาในวันหนึ่ง กุหลาบตอแหล เจ้าของดวงดาวไม่ค่อยได้ปลูกต้นไม้ ฉันจึงพยายามค้นหาวิธีปลูกพวงชมพูไปกับจดหมายด้วย ฉันบอกเขาว่า ฉันฝากเมล็ดพวงชมพูจากต้นไม้ในกระถางหน้าบ้าน มาให้เขาปลูกไว้ใกล้ๆ หัวใจ เมล็ดดอกไม้รูปหัวใจหล่อเลี้ยงด้วยใบรูปหัวใจ ทะนุถนอมไว้ด้วยหัวใจอ่อนโยน รอคอยวันเวลาที่จะเติบใหญ่ จดหมายรักพวงชมพู

ข้อมูลหนังสือ