“ขุนนางป่า” เป็นหนังสือรวมบทความของ ’รงค์ วงษ์สวรรค์ คอลัมน์ “’รงค์ วงษ์สวรรค์ 2 นาฑี” ที่ตีพิมพ์อยู่ในนิตยสาร “มติชนสุดสัปดาห์” การรำพึงรำพันของ ’รงค์ วงษ์สวรรค์ จากดอยสูงของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ใครหลายคนรู้จักกันในนาม “สวนทูนอิน” ต้นไม้ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตบนดอยสูง ได้อรรถาธิบายผ่านภาษาและสำนวนที่ละเมียดละไม และมีลักษณะเฉพาะตามแบบอย่างของ ’รงค์ วงษ์สวรรค์ จาก “ป่าคอนกรีท” สู่รังนอนสุดท้ายของชีวิต “สวนทูนอิน” เชียงใหม่ “ผมวางกรุงเทพฯไว้กับความเป็นกรุงเทพฯแบบไถ่ถอนความกังวล และค้นหา ความเงียบแห่งป่า” ไอ้ก๋อง (สีสุก) และ น้อยแก้ว (อุ๊ยใจ๋) ไม่ควรเป็นใครไปกว่าขุนนางป่าแห่งแผ่นดินและผืนป่าบนสวนทูนอิน 2 คนนี้ควรเป็นพระเอกของ “ขุนนางป่า” เพราะระหว่างไอ้ก๋อง น้อยแก้ว และ ’รงค์ วงษ์สวรรค์ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบเจ้านาย-ลูกจ้าง, เพือนกับเพื่อน แต่พวกเขาต่างก็รักกันภายใต้หลายเหตุผลของความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยความเข้าใจ ความเข้าใจและความเห็นใจเป็นพื้นฐานที่ทำให้พวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข – ตามสมควร และกลายเป็นเรื่องราวอีกหลายขบวนให้เราท่านได้อ่านกัน “ขุนนางป่า” เป็นงานชิ้นหนึ่งที่อยู่ในหัวใจของแฟนานุแฟนของ ’รงค์ วงษ์สวรรค์ ไม่น้อยไปกว่า “เสเพลบอยชาวไร่” หรือ “หอมดอกประดวน” ด้วยเหตุนี้ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์จึงรู้สึกยินดีที่มีโอกาสได้ต่ออายุผลงานของ ’รงค์ วงษ์สวรรค์ คำกล่าวที่ว่า “100 ปี จะมีนักเขียนแบบนี้สักคนหนึ่ง” นั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิดไปจากความจริงเลยแม้แต่น้อย

ข้อมูลหนังสือ