เรื่องราวของจิม เบอร์เดน ชายหนุ่มผู้มีความทรงจำรักแสนหวานกับแอนโทเนีย ชิเมอร์ดา หญิงสาวชาวโบฮีเมียซึ่งอพยพเข้ามาอาศัยในแผ่นดินสหรัฐอเมริกา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งสองพัฒนาจากความเป็นเพื่อนบ้านในสมัยเด็กไปสู่ความรักสุดโรแมนติก แม้จิม เบอร์เดนต้องไปเรียนหนังสือในเมืองหลวงและได้พบกับเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย แต่ในหัวใจของเขายังคงคิดถึงแต่เธอ ไม่เสื่อมคลาย... “My Antonia” ไม่ได้เป็นเพียงนวนิยายโรแมนติกธรรมดาๆ หากยังสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมและวิถีชีวิตของผู้คนในแถบชนบทของสหรัฐอเมริกายุคหนึ่งซึ่งมีผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์อพยพย้ายถิ่นเข้ามาสู่ “ดินแดนแห่งเสรีภาพ” แห่งนี้ ยิ่งไปกว่านั้นผู้เขียนยังได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญ อดทน และจิตใจแห่งเสรีภาพของแอนโทเนีย ชิเมอร์ดา ผ่านการต่อสู้ระหว่างชนชั้นและการดูถูกเหยียดหยามจากสังคมรอบข้าง ซึ่งมองกลุ่มคนอพยพด้วยสายตาไม่ค่อยไว้วางใจ วิลลา คาเธอร์ ผู้ประพันธ์นวนิยายเรื่องเยี่ยมชิ้นนี้ ถือเป็นหนึ่งในนักเขียนโมเดิร์นชั้นแนวหน้าของสหรัฐอเมริกาในปลายศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีชาวยุโรปอพยพเข้ามาอาศัยในอเมริกาเป็นจำนวนมาก เธอมีโอกาสได้รู้จักกับผู้อพยพจากที่ต่างๆ มากมาย อาทิ โบฮีเมีย (สาธารณรัฐเช็กและสาธารณรัฐสโลวักในปัจจุบัน) นอร์เวย์ สวีเดน และรัสเซีย เธอมีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับวัยเด็ก ทุ่งไร่กว้าง และเพื่อนชาวต่างชาติ ดังนั้นจึงตัดสินใจแต่งนิยายเรื่องนี้ขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวในช่วงเวลาเหล่านั้น ...“บันทึกหรือ? ฉันไม่ได้เขียนบันทึกอะไรเลย” เขาดื่มชาหมดแก้วรวดเดียว และวางถ้วยลง “ฉันไม่ได้จัดเรื่องหรือเรียบเรียงอะไรใหม่ทั้งนั้น ฉันแค่เขียนเรื่องของเธอ ของฉัน และของคนอื่นๆ ที่ชื่อของแอนโทเนียทำให้ฉันนึกถึง ฉันว่า เรื่องนี้ไม่มีรูปแบบอะไรเลย ไม่มีชื่อเรื่องเสียด้วยซ้ำ” เขาเดินไปอีกห้องหนึ่ง นั่งลงตรงโต๊ะของดิฉัน และเขียนชื่อลงตรงหน้ากระดาษสีชมพูในแฟ้มนั้นว่า “แอนโทเนีย” เขาขมวดคิ้วไปชั่วครู่ และเขียนคำขยายชื่อนั้น กลายเป็น แอนโทเนียที่รักของผม” เขาดูจะพอใจชื่อเรื่องนั้น....

ข้อมูลหนังสือ