เรื่องราวและวีรประวัติ การต่อสู้ของเหล่าขุนศึก ผู้ปราบยุคเข็ญและรวบรวมแผ่นดินจีนจากมหากลียุคปลายสมัยการปกครอง อันทารุณ โหดเหี้ยมของจี๋นซี ฮ่องเต้ ผ่านตำนานการช่วงชิงอำนาจ ความชิงชัง กลอุบาย และลำน้ำเลือด ก่อนกลายเป็นราชวงศ์ฮั่น

ข้อมูลหนังสือ