"ความน่าจะเป็น" เล่มนี้ ได้รวบรวม 13 เรื่องสั้น รางวัลซีไรต์ ปี 2545 ของ "ปราบดา หยุ่น" ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่น่าจะถือได้ว่าเป็นตัวแทนความคิดของคนรุ่นใหม่ ผ่านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เขียน ที่ได้สังเกตชีวิตและพฤติกรรมมนุษย์ วิพากษ์วิจารณ์สังคมและค่านิยมของยุคสมัย แล้วนำมาล้อเลียนเสียดสีด้วยอารมณ์ขันอย่างเฉียบคม เรื่องสั้นในหนังสือรวมเรื่องสั้นชุดนี้ มีลีลาและกลวิธีการเขียนเฉพาะตัวและมีความหลากหลายแปลกใหม่ในด้านกลวิธีและขนบวรรณศิลป์ นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นในด้านการเล่นกับภาษาอย่างมีรากทางวัฒนธรรมโดยแท้จริง

ข้อมูลหนังสือ

  • ความน่าจะเป็น (พิมพ์ครั้งที่ 40)
  • ผู้เขียน: ปราบดา หยุ่น
  • สำนักพิมพ์: ไต้ฝุ่น
  • จำนวนหน้า: 183 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 40 — กรกฎาคม 2560
  • ISBN: 9786167144122