ในแต่ละศาสนาและแต่ละนิกายต่างก็ได้มีศาสนิกระดับแตกต่างกัน ทั้งทางความเกี่ยวข้องและความรู้สึกทางศาสนา ทำนองเดียวกัน ความเข้าใจศาสนาก็มีระดับแตกต่างกัน ประชากรเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาและลัทธิศาสนาในที่ที่ตนเกิด และรับศาสนานั้นโดยธรรมชาติ และภักดีต่อศาสนานั้นมากเช่นเดียวกับที่พวกเขาภักดีต่อชาติของตน พวกเขาผูกพันกับโบสถ์ในที่ที่ตนเกิด และปฏิบัติตามพิธีกรรม โดยไม่ต้องมีคำถามหรือมักไม่รู้ถึงความเชื่อเบื้องหลังพิธีกรรมนั้น และคนเกือบทั้งหมดมักสะดวกใจในการนับถือศาสนาของตน ซึ่งให้ความพอใจตามความต้องการและความกลมกลืนแห่งท้องที่นั้นๆ ในบรรดาศาสนิกทั่วไปเป็นจำนวนมากนั้น ถ้าพวกเขาส่วนมากไม่รู้ความเชื่อพื้นฐานที่ทำให้เกิดพิธีกรรม และประเพณีแห่งศาสนาและลัทธิของตนแล้ว พวกเขาก็จะรู้อย่างเข้าใจน้อยถึงความเชื่อของศาสนาอื่นๆ ด้วย

ข้อมูลหนังสือ

  • ศาสนาทั้งหลายนับถืออะไร
  • แปลจากหนังสือ: What The Great Religions Belive
  • ผู้เขียน: Joseph Gaer
  • ผู้แปล: ฟื้น ดอกบัว
  • สำนักพิมพ์: ศยาม
  • จำนวนหน้า: 396 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 4 — มกราคม 2560
  • ISBN: 9786167122052