แนวโน้มของปริมาณและปัญหาขยะของสังคมโลกจะไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลง แต่ก็ยังมีนิมิตหมายที่ดีที่ผู้คนหันมาใส่ใจ ให้ความสำคัญ และหันกลับมาดูแล ทะนุถนอมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติกันมากยิ่งขึ้น โดยจะเห็นได้จากแนวคิดในการดำเนินธุรกิจต่างๆ ตามแนวทางที่ ดร.สมไทย ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “สัมผัสทองแห่งราชาขยะ” เล่มนี้

โดยแนวความคิดและวิธีการในเนื้อหาหนังสือเล่มนี้เป็นการจัดการ และเป็นทางออกของปัญหาขยะ ซึ่งทุกๆ ความคิดและวิธีการของเนื้อหาสอนให้เรารู้จักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้ซึ้งถึงคุณค่า อีกทั้งยังเป็นที่ประจักษ์ว่าวิธีการตามแนวทางของ ดร.สมไทย สามารถสร้างอาชีพที่สร้างประโยชน์ทั้งส่วนตัวและสังคมรอบข้างได้จริง สร้างอาชีพที่มีอนาคตไปสู่เส้นทางของความมีเกียรติอย่างสง่างามที่สุด เวลาและการกระทำได้เป็นข้อพิสูจน์แก่สายตาชาวโลกแล้วว่า “ขยะคือทองคำ” อย่างแท้จริง

หนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์มากในการเป็นแนวความคิดที่ช่วยกู้โลก และยังสามารถเป็นวิธีการนำไปประกอบอาชีพได้ตลอดชีวิต

ข้อมูลหนังสือ