“ความสุข” เป็นสิ่งที่ผู้คนต่างเสาะแสวงหาเพื่อให้ได้มา แต่ทว่า “ความสุข” ที่คนทั้งหลายไขว่คว้ามานั้น มิใช่ความสุขที่คงกระพันยั่งยืน ได้มาแล้วก็สูญไป ได้เป็นแล้วก็เปลี่ยนไป หาได้คงที่คงทนไม่ ดังนั้นเมื่อมี “ความสุข” แล้ว ก็อยากรักษาความสุขนั้นให้คงอยู่ตลอดไป เราจึงพยายามเก็บกักและวิ่งไล่ความสุขมิรู้จบสิ้น โดยลืมตระหนักไปว่า “ความทุกข์” ได้เริ่มก่อตัวขึ้นในขณะที่เราพยายามจะมีความสุข และยื้อยุดความสุขให้คงอยู่ตลอดไปนั่นเอง

เมื่อคนไม่รู้และไม่เข้าใจ ทำให้มิได้ตระหนักถึงความจริงข้างต้นนี้ จึงพยายามสลัดทิ้งทุกสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ แล้วมุ่งหน้าแสวงสุขอย่างไม่ลดละ แม้จะลุถึงความสุขได้ แต่ก็สุขเพียงไม่นาน สักพักก็ทุกข์อีกแล้วว่าจะมีสุขได้มากกว่านี้หรือจะรักษาความสุขที่มีได้ อย่างไร บางคนพอละทุกข์ไม่สำเร็จ จึงยอมให้มันครอบงำอย่างหมดอาลัยตายอยาก และรู้สึกว่าความสุขเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกิน จนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

แท้จริงแล้ว ความสุขคืออะไร ความสุขมีอยู่จริงหรือไม่ คุณอาจจะคิดว่า “ความสุข” เป็นสิ่งที่สูงค่าสุดแล้ว แต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีสิ่งใดที่อยู่เหนือความสุขขึ้นไปอีก...

OSHO กล่าวถึงความสุขที่แท้จริงที่ทุกคนมีอยู่แล้วในตัวเอง ด้วยประสบการณ์ด้านจิตวิญญาณ ด้วยความเข้าใจในชีวิตอย่างลึกซึ้ง และด้วยความจริงใจ ตรงไปตรงมาของ OSHO ซึ่งสื่อสารกับคุณผ่านหนังสือ “เบิกบานยินดี” เล่มนี้ OSHO ให้คุณกลับมามองที่ตัวเอง ทำความเข้าใจว่าความสุขและความทุกข์ที่แท้นั้นคืออะไร ผ่านคำบรรยาย ตัวอย่าง และเรื่องเล่าต่างๆ เพื่อให้คุณตระหนักอย่างลึกซึ้ง จนเข้าใจว่าความสุขที่ยั่งยืนอย่างเบิกบานยินดีเป็นเช่นใด มันใช่ความสุขที่คุณกำลังวิ่งตามหาหรือไม่

ข้อมูลหนังสือ

  • เบิกบานยินดี
  • แปลจากหนังสือ: Joy
  • ผู้เขียน: OSHO
  • ผู้แปล: ภัทริณี เจริญจินดา
  • สำนักพิมพ์: ฟรีมายด์
  • จำนวนหน้า: 224 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2557
  • ISBN: 9786167115757