ความเมตตาอาทรจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อท่านมี ความเข้าใจและความตระหนักรู้ ความเมตตาอาทรไม่ใช่แค่การที่ท่านเข้าใจและเคารพผู้อื่นเท่านั้น แต่คือการที่ท่านได้เข้าสู่แกนกลางลึกที่สุดในตัวท่าน เมื่อใดที่ท่านสามารถเห็นแกนกลางลึกที่สุดในตัวท่านเอง ท่านก็จะสามารถเห็นแกนกลางลึกที่สุดในตัวผู้อื่นเช่นเดียวกัน คราวนี้ผู้อื่นจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ร่างกายหรือจิตใจอีกต่อไป แต่จะดำรงอยู่ในฐานะจิตวิญญาณดวงหนึ่ง จิตวิญญาณทั้งหลายไม่ได้แตกแยกกัน ดังนั้นเมื่อใดที่จิตวิญญาณสองดวงมาบรรจบกัน เมื่อนั้นจิตวิญญาณทั้งสองก็จะเป็นหนึ่งเดียวกัน ความเมตตาอาทรคือความรักขั้นสูงสุดนั่นเอง

ชุดหนังสือ “Insight for a New Way of Living” ของ OSHO เป็นชุดหนังสือที่เป็นที่นิยมที่สุดตลอด 10 ปีที่ผ่านมาจวบจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับการแปลแล้วถึง 25 ภาษา และยอดจำหน่ายกว่าหลายล้านเล่มทั่วโลก...โดยหนังสือ “เมตตาอาทร” (Compassion) เป็นผลงานลำดับที่สี่ของชุดหนังสือนี้ ต่อจากหนังสือ “ปัญญาญาณ” (Intuition) “วุฒิภาวะ” (Maturity) และ “เชาวน์ปัญญา” (Intelligence)

ข้อมูลหนังสือ

  • เมตตาอาทร
  • แปลจากหนังสือ: Compassion
  • ผู้เขียน: OSHO
  • ผู้แปล: ภัทริณี เจริญจินดา
  • สำนักพิมพ์: ฟรีมายด์
  • จำนวนหน้า: 256 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2556
  • ISBN: 9786167115610