เป็นที่ทราบกันดีว่าเด็กที่เรียนดีนั้นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเด็กที่หัวดีเพียงอย่างเดียว แต่เด็กจะต้องมีความพยายาม มีสมาธิในการจดจำ มีความขยันขันแข็ง รวมไปถึงมีความสามารถในการรับรู้และเข้าใจในสิ่งต่างๆ อีกด้วย แต่ทราบหรือไม่ว่า เราสามารถช่วยส่งเสริมให้พวกเขามีพร้อมทุกอย่างตามที่กล่าวมานั้นได้อย่างไร

หนังสือเล่มนี้ช่วยตอบคำถามเหล่านั้นให้คุณได้ แม้ว่าการจัดระเบียบที่ผู้เขียนกล่าวถึงนั้นจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเรียน แต่เมื่อได้ทำความเข้าใจถึงสิ่งที่เชื่อมโยงกัน คุณอาจจะรู้สึกได้ว่า “ลูกของเราก็เป็นแบบนี้” หรือ “เราก็ต้องจ้ำจี้จ้ำไชกับลูกแบบนี้อยู่เป็นประจำ” ขึ้นมาได้ทันทีหลังจากที่ได้สัมผัสกับเรื่องราวที่ได้ถูกรวบรวมขึ้นเป็น ตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้ นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้สอดแทรกเทคนิคในการพูดคุยและวิธีสอนเด็กเล็กให้เข้าใจถึงการจัดระเบียบ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบขั้นพื้นฐานไว้ในภาพการ์ตูนซึ่ง ช่วยให้ทำความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

หากคุณเคยมีประสบการณ์ในการจัดระเบียบจาก หนังสือ “เวทมนตร์ในการจัดระเบียบข้าวของ” ของคุณยาซุชิ โคมัตซึแล้ว คุณจะได้เห็นการจัดระเบียบในอีกมุมมองหนึ่งที่อยู่ในระดับสายตาของเด็กที่ คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนเด็กๆ ให้รู้จักจัดระเบียบไปพร้อมกับปรับปรุงวิธีการจัดระเบียบของตนเองได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ข้อมูลหนังสือ