โอกาสแห่งการได้สัมผัสกับความสุขนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อม แต่ช่างน่าขันที่เรามักพลาดโอกาสนั้น เพราะมัวลนลาน พยายามหลีกหนีออกจากความทุกข์และความเจ็บปวด เมื่อทุกอย่างพังทลาย คือคำสอนอันเรียบง่ายและลึกซึ้ง ซึ่งเพม่า โชดรัน กลั่นกรองจากประสบการณ์การฝึกฝนในพุทธศาสนาธิเบต คำชี้แนะอันห้าวหาญและเปี่ยมกรุณาของเพม่าเหมาะสำหรับช่วงเวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตพังทลาย มันช่างแตกต่างไปจากคำสอนทั่วไปที่เราคุ้นเคยและคาดหวังว่าจะได้ยิน เพราะมีเพียงหนทางเดียวที่จะยังประโยชน์อย่างยั่งยืน เพม่ากล่าวว่าหนทางนั้นคือการเคลื่อน “เข้าหา” สถานการณ์อันเจ็บปวดด้วยความเป็นมิตร ความสงสัยใคร่รู้ และผ่อนคลายในภาวะไร้หลักยืน อาจกล่าวได้ว่า ท่ามกลางความโกลาหลนั่นเอง ที่เราจะสามารถค้นพบสัจธรรมและความรักอันไม่อาจถูกทำลายได้

ในหนังสือเล่มนี้ ผู้อ่านจะได้พบกับ

  • หนทางในการใช้อารมณ์อันเจ็บปวดเพื่อบ่มเพาะปัญญา กรุณา และความกล้าหาญ
  • หนทางการสื่อสารซึ่งจะนำไปสู่ความเปิดกว้างและสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับผู้อื่น
  • เทคนิคการปฏิบัติสำหรับแปรเปลี่ยนแบบแผนคุ้นชินในด้านลบ
  • วิธีเผชิญสถานการณ์โกลาหล
  • หนทางบ่มเพาะการมีส่วนร่วมทางสังคมอันเปี่ยมด้วยพลังและความกรุณา

ข้อมูลหนังสือ