ท่ามกลางสังคม โลกยุคใหม่ ที่แม้จะเป็นยุคของการดำเนินชีวิตด้วยวิถีทางที่สร้างสรรค์ มีการเชื่อมโยงและผสมผสานวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน บนพื้นฐานของภาษาและรูปแบบการสื่อสารที่เรียบง่าย ทันสมัย และรวดเร็วฉับไว แต่ทว่าผู้คนส่วนใหญ่กลับยิ่งเผชิญกับความทุกข์แบบไร้ทางออกกันมาก ขึ้น...การที่ได้สัมผัสกับคำสอนของท่าน "OSHO"...หนึ่งในปราชญ์ทางจิตวิญญาณที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งยุค...ดูจะเป็น หนทางหนึ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้คนในสังคม ทั้งนี้เพราะท่าน OSHO สามารถผสมผสานสัจธรรมอันแท้จริงเข้ากับวิถีชีวิตยุคใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์ ทุกถ้อยคำที่กระชับ เรียบง่าย แต่คมคายและกระจ่างชัด ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงรากเหง้าแห่งปัญหาของชีวิต ชนิดที่ไม่อาจปฏิเสธได้

เช่นเดียวกับหนังสือเล่ม นี้...ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานอันล้ำค่าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยถ้อยคำอันเป็นสาระ แห่งชีวิตจากท่าน OSHO...เป็นการรวบรวมแง่มุมของความจริงที่ก่อให้เกิดปัญญา มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องความรัก ความเกลียดชัง ความโลภ ความไว้เนื้อเชื่อใจ การเต้นรำ ศิลปะ การหัวเราะ มิตรภาพ การปล่อยวาง ความหึงหวง ความบริบูรณ์ เชาวน์ปัญญา และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นเรื่องของโลกภายในที่เรามักจะมองข้ามไป

"คำทองคำ" ทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้พร้อมจะเป็น "มิตรแท้" ที่จะช่วยฉีกกรอบความเข้าใจเดิมๆ และสร้างความเข้าใจใหม่ๆ ที่กระจ่างชัดในทุกมิติของการดำเนินชีวิตซึ่งล้วนสอดประสานเชื่อมโยงถึงกัน พร้อมเปิดเผยถึงหนทางสู่การ "ตื่นรู้" ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งสามารถสร้าง "ความสุขที่แท้จริง" ให้กับชีวิต และทำให้รู้จักโลกรอบตัวเราได้อย่างแท้จริง

ข้อมูลหนังสือ