แผลเก่า เป็นบทประพันธ์อมตะที่ทรงคุณค่าของวงวรรณกรรมไทย มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่สอดแทรกวิถีชีวิต และความมีชีวิตของตัวละครผ่านตัวอักษรด้วยสำนวนโวหารคมคาย เค้าโครงเรื่องน่าอ่าน ตื่นเต้นเร้าใจชวนให้ติดตา


ข้อมูลหนังสือ