หากเราปฏิเสธที่จะยอมรับความตายเสียแต่ตอนนี้ ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ เราจะจ่ายแพงมากไปตลอดชีวิต รวมทั้งในยามมรณะ และหลังจากนั้น ผลของการปฏิเสธนี้จะบั่นทอนชีวิตนี้และชีวิตอื่นๆ ที่จะตามมา เราไม่สามารถมีชีวิตอย่างไพบูลย์เต็มเปี่ยมได้ เราจะถูกจองจำให้จมอยู่กับธรรมชาติบางด้านของเราที่จะต้องดับไป ความไม่รู้นี้ปิดกั้นโอกาสที่เราจะเดินทางเข้าสู่ความรู้แจ้ง และกักขังเราให้ติดอยู่กับมายาภาพอันไม่รู้จบ ในวัฏจักรแห่งการเกิดดับที่ไม่อาจควบคุมได้ ในห้วงมหรรณพแห่งความทุกข์ที่ชาวพุทธเรียกว่าสังสารวัฏ

ข้อมูลหนังสือ