ในบรรดานิกายต่างๆของพุทธศาสนาวัชรยานหรือพุทธศาสนาแบบธิเบตนับว่าโดดเด่นอย่างมากในแง่การให้ความสำคัญกับวิธีการตายอย่างถูกต้อง ซึ่งครอบคลุมวิธีการให้ความสำคัญกับวิธีการปฏิบัติหลังตายแล้ว เรียกได้ว่าการตายเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องเรียนรู้มิใช่เพื่อการไปเกิดในภพภูมิใหม่ที่พึงปรารถนาเท่านั้น หากแต่จุดหมายสูงสุดคือการวิมุติหลุดพ้นเลยทีเดียว

ข้อมูลหนังสือ