หนังสือที่จะพาคุณไปสัมผัสประวัติศาสตร์การสร้างชุมชนในยุคแรกของมนุษย์ โดยคัดสรรเรื่องราวการก่อเกิดอารยธรรมหลักใน 4 ลุ่มแม่น้ำสำคัญ นั่นคือ "ลุ่มแม่น้ำไนล์" ที่ก่อเกิดอารยธรรมอียิปต์ และว่ากันด้วยเรื่องราวของอียิปต์จนครอบคลุมรอบด้าน ไปจนถึง "ลุ่มแม่น้ำไทกริช-ยูเฟรติส" อันเป็นแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมเมเสโมเตเมีย ซึ่งมีกลุ่มคนเข้ามาสลับสับเปลี่ยนกันครอบครอง และ "ลุ่มแม่น้ำสิธุ" อันเป็นอารยธรรมเริ่มแรกของอินเดีย ด้วยข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ผ่านการเล่าเรื่องอย่างสนุก อ่านง่าย พร้อมกันนี้ผู้เขียนยังได้นำเสนอเรื่องราวของ 2 อาณาจักรใหญ่ คือ "กรีก" และ "โรมัน" เอาไว้ในเล่มอีกด้วย ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์จะเป็นสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์โลกได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลหนังสือ