หนังสือที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อเมริกาย้อนไปถึงยุคค้าทาส สืบค้นต้นตระกูล “ฮาเล่ย์” ชาวแอฟริกัน-อเมริกัน ย้อนไปถึง 7 ชั่วอายุคน เพื่อพบกับบรรพบุรุษนาม “คุนต้า คินเต้” เด็กชายผิวดำเผ่าแมนดิงคาส์ ที่วิ่งเล่นอยู่ในหมู่บ้านจุฟเฟอร์ ประเทศแกมเบีย ผู้เติบโตอย่างอิสรเสรี และได้รับการฝึกฝนเพื่อเป็น “ลูกผู้ชาย” พร้อมที่จะดูแลชนเผ่าของตนต่อไป ก่อนที่จะถูกพ่อค้าทาสผิวขาวจับตัวข้ามน้ำข้ามทะเลมาเป็นทาสในอเมริกา

ข้อมูลหนังสือ