รากเหง้าแห่งวัฒนธรรมชาวญี่ปุ่น วิถีชีวิตที่พิถีพิถันและมีแบบแผน ความเด็ดเดี่ยวของซามูไรผู้จงรักภักดีต่อนายเหนือหัวยิ่งกว่าชีวิตของตน การปกครองแบบแบ่งชนชั้นสังคมศักดินาอย่างเข้มงวด รักอําพรางซ่อนเร้นของหญิงงามด้วยคมปัญญา และคมดาบ ฯลฯ ทั้งหมดถูกถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสายตาตัวละคร จอห์น แบล็กทอร์น “นําร่อง” ชาวอังกฤษ ผู้นําเรือรบกึ่งเรือสินค้าสัญชาติดัตช์พร้อมลูกเรือถูกพายุพัดไปขึ้นฝั่งยังเกาะญี่ปุ่น ดินแดนสนธยาที่ไม่ต้อนรับชาวตะวันตก และมองพวกเขาเป็น “คนเถื่อน” แต่แล้วเหตุการณ์นำพาให้เข้าไปมีบทบาทในเกมการเมืองที่ต้องชิงไหวชิงพริบช่วงชิงอํานาจในหมู่ไดเมียว (เจ้าผู้ครองแคว้น) เพื่อก้าวขึ้นเป็น “โชกุน”

ข้อมูลหนังสือ