บทวิเคราะห์แสดงภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์สังคมไทยในมิติใหม่ ที่ขยายออกไปจากเดิม โดยใช้หลักวัตถุนิยมประวัติศาสตร์ของลัทธิมาร์กซิสต์ เปิดเปลือยถึงประวัติศาสตร์แห่งสังคมศักดินา ที่ถูกบิดเบือนอย่างจงใจมานับนาน ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของชนชั้นศักดินาในฐานะ ศูนย์กลางของรัฐและสังคมไทย 

บทวิเคราะห์นี้มิใช่เพียงการเผยร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งเปี่ยมด้วยแรงสั่นสะเทือนเท่านั้น ทว่ายังเป็นดั่งแรงกระแทกรุนแรงที่ขยายจักรวาลการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ของไทย และเป็นคบไฟส่องนำไปสู่อนาคต

ข้อมูลหนังสือ