ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด สรรพสัตว์ในแอนิมอล ฟาร์ม ยังคงเป็นกระจกเงาที่มองเห็นตัวเราเองผ่านพวกมัน อย่างน้อยมันทำให้รับรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของชนชั้นผู้ปกครอง และจุดประกายจิตวิญญาณเสรีให้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่า

หลายแห่งในโลกนี้ยังมีการปฏิวัติของหมู การปกครองของหมู อำนาจเผด็จการของหมู หรือบางแห่งผู้คนก็ยังใฝ่ฝันถึงสังคมแห่งอุดมคติที่มีแต่เสรีภาพ ความเสมอภาค ความสงบสุข ซึ่งไม่ต่างจากสรรพสัตว์ทั้งหลายในแอนิมอล ฟาร์ม แห่งนี้

ข้อมูลหนังสือ