หลงกลิ่นโลกีย์ (The Home and the World) วรรณกรรมเรื่องเอกของนักเขียนรางวัลโนเบล รพินทรนาถ ฐากูร นำเสนอบรรยากาศความขัดแย้งทางความคิดในช่วงการต่อต้านวัฒนธรรมตะวันตกในประเทศอินเดีย ออกมาในรูปแบบของนวนิยายความรักและการเมือง ถ่ายทอดแรงกดดัน เหตุผล ตรรกะ ความคิดเห็นที่แตกต่างกันของตัวละคร สะท้อนให้เห็นถึงความคิดของผู้คนในอินเดียสมัยนั้นออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม จึงเป็นงานวรรณกรรมคลาสสิคระดับโลกที่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆมากมาย

ข้อมูลหนังสือ