วรรณกรรมแนว เอ็กซิสเทนเชียลลิส สะท้อนจิตวิญญาณของสังคมญี่ปุ่นซึ่งชีวิตถูกกำหนดด้วยภาระหน้าที่และกฎเกณฑ์ต่างๆ จนกลายเป็นเครื่องจักร ไร้สมอง ไร้จิตสำนึก จนแทบไม่หลงเหลือความเป็นมนุษย์ โกโบะ อาเบะ ประพันธ์ได้อย่างยอดเยี่ยม จึงได้รับรางวัลมากมาย และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากมายทั่วโลก 

ข้อมูลหนังสือ