หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากหนังสือภาษาอังกฤษในหลายๆ เล่ม
จึงมากด้วยองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับมนุษย์
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิวัฒนาการของมนุษย์ ธรรมชาติของมนุษย์
วิทยาการความก้าวหน้าของมนุษย์ในปัจจุบัน รวมกระทั่งที่จะก้าวไปในอนาคต
และไม่น่าเชื่อว่า หนังสือที่ดูชื่อเรื่องแสนจะเป็นวิชาการเล่มนี้
เรื่องราวภายในกลับอ่านเพลิน
แถมให้อารมณ์ร่วมกับเรื่องราวในหนังสือได้มากมายหลายเรื่อง
โดยเฉพาะถ้าเรื่องราวเหล่านั้น
ได้กล่าวถึงจิตวิญญาณของมนุษย์อย่างลึกซึ้งถึงแก่น
วันนี้สังคมมนุษย์มีความซับซ้อนมากยิ่งนัก
โลกและธรรมชาติก็มีปัญหาที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเช่นกัน
เราจะยังคงมองโลกมองชีวิตในแบบที่ผ่านๆ มาคงไม่ได้อีกแล้ว...
จงใช้หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือในการปฏิรูปมนุษย์ และสังคมให้ลึกซึ้ง
และอย่างตรงไปตรงมา...

ข้อมูลหนังสือ

  • เพื่อการปฏิรูปมนุษย์และสังคมอย่างลึกซึ้ง
  • ผู้เขียน: รศ.วิทยากร เชียงกูล
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 264 หน้า
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557
  • ISBN: 9786165089111