คนบางคน เห็นไกลๆ แล้วอยากอยู่ใกล้

แต่พออยู่ใกล้ๆ แล้วอยากให้ไปไกลๆ

ยิ่งไกลเท่าไหร่ยิ่งดี...

เราคงไม่อยากเป็นคนเช่นที่ว่านี้

เราปรารถนาที่จะเป็นคนไม่ว่าเห็นไกลหรือเห็นใกล้

ก็น่าอยู่ใกล้ๆ ด้วยตลอดเวลา...

ถ้าอยากเป็นคนเช่นนี้ ชีวิตต้องมีเสน่ห์

มีเสน่ห์ด้วยกฏทองของชีวิต!

กฏทองของขงจื๊อ...มีเช่นนี้จริงๆ

เป็นกฏทองของชีวิต ที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ

สร้างตัวสร้างตน ให้เป็นยอดคนที่ใครๆ ก็อยากเข้าใกล้ มิว่าต่ำ มิว่าสูง...

ดำรงตนให้ใครๆ ก็อยากเข้าใกล้...

ความสำเร็จของชีวิต ก็อยู่ไม่ไกลเช่นกัน

และจงเชื่อเถอะว่า คุณสร้างกฏทองของชีวิตคุณได้จริงๆ!

ข้อมูลหนังสือ