ระบอบประชาธิปไตย ระบอบการเมืองไหนๆ
ที่เป็นมาและกำลังจะเป็นไป
ดูเหมือนจะเป็นของดี ที่ตอบโจทย์สังคมมนุษย์ได้
แต่แล้วกลับพาไปสู่ทางตัน จนไปต่อไม่ได้
เมื่อผู้ปกครองเป็นแต่เพียงผู้ต้องการอำนาจ
เป็นแต่เพียงตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ
ก็ต้องทำเพื่ออำนาจ เพื่อกลุ่ม เพื่อผลประโยชน์
นี่จึงเป็นปัญหา!
ท่านขงจื๊อ จึงเสนอปรัชญาการเมืองการปกครองที่ทันสมัยกว่า
ได้ทั้งวัตถุ ได้ทั้งจิตใจ
ชนิดที่เรียกว่า บ้านเมืองก็เจริญรุดหน้า
ปวงประชาก็สุขสำราญเบิกบานใจ
โลกก็ศิวิไลซ์ ธรรมก็สว่างไสวควบคู่กัน
ไฉนการปกครองเยี่ยงนี้ จึงจะไม่น่าสนใจเล่า!

ข้อมูลหนังสือ

  • มรรคาการเมืองการปกครองที่ล้ำเลิศ
  • ผู้เขียน: จงเฉิง
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 112 หน้า
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2556
  • ISBN: 9786165087926