พรีเชอร์ ชายหนุ่มผู้เป็นนักเทศทางศาสนา
เขารอดชีวิตจากสนามรบเวียดนามอันแสนหฤโหด
กลับสู่โลกศิวิไลซ์อีกครั้ง...
พรีเชอร์มากด้วยพลังและความศรัทธาที่คนทั่วไปยากจะปฏิเสธ
เขามีพลังความเป็นผู้นำต่อชายและหญิงรุ่นใหม่
แต่ทว่า...เขามีอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้น!
ขณะที่เขาค้ายาเสพติด
เพื่อประคับประคองประชาคมน้อยๆ ของเขาให้คงอยู่
หรือขณะที่เขากำลังต่อสู้กับผู้ทีอำนาจเหนือกว่า
กระทั่งยามที่เขาปล่อยตัวเองให้ล่องลอยไปกับกามอารมณ์...
ขณะที่เขากำลังทำสิ่งเหล่านั้น...
ความศรัทธาในตัวเองและในพระผู้เป็นเจ้าของเขายังมั่นคงเสมอ...
ศาสนา ความรัก และกามอารมณ์ บางครั้งก็แยกจากกันไม่ออก
อยู่แต่ว่าหัวใจของคุณศรัทธาในอะไรมากกว่ากัน
และมองสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นแบบไหน
หัวใจของพรีเชอร์ ชัดเจนต่อสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูลหนังสือ