จั้ดด์ เครน เจ้าของสมบัติ และอำนาจทางการเงินมหาศาลของโลก... เงินทอง...ผู้หญิง...และทุกความต้องการที่ได้รับการตอบสนอง เขาประสบความสำเร็จสูงสุดของชีวิตในทุกๆ ด้าน... แต่ทว่านี่มิใช่ที่สิ้นสุดของเขา ความปรารถนาอย่างใหม่ของเขาจึงเกิดขึ้น ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมีชีวิตอมตะ! เขาจึงนำตัวเองเข้าสู่ขบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์อันแสนสุ่มเสี่ยง และตัดสินใจสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่ทันสมัยที่สุดในโลก และลึกลับที่สุดในโลกเช่นกัน! นาม "ซานาดู" ที่เปรียบประดุจหลังคาโลก! จั้ดด์ เครนมีความเชื่อมั่นว่า เขากำลังแสวงหาความไม่สิ้นสุด... ทว่าความไม่สิ้นสุดในโลกนี้มีจริงหรือ... และที่สำคัญ...ความตาย กับความเป็นอมตะ บางครั้ง ก็เป็นเฉกเช่นเดียวกัน!

ข้อมูลหนังสือ