จะมีสิ่งใดตราตรึงใจ
ได้เท่ากับรักครั้งแรกที่เกิดขึ้นในวัยเยาว์
ลิตา คือ หญิงสาวที่ตกอยู่กับพันธนาการนั้น
เธอจึงเพียรเสกสร้างตัว
จนห่างไกลจากเด็กหญิงข้างบ้านในอดีต

ด้วยความฝันใฝ่นั้น
ก็ราวกอบเอาก้อนเมฆมาสร้างเป็นบันได
เพื่อไต่ตามขึ้นไปทัดเทียมเขาให้ได้...ที่ปลายขอบฟ้านั้น
หากบันไดเมฆอันสวยงาม กลับบางเบา
และพร้อมจะถูกพัดหายไปกับสายลม...ได้ทุกขณะเวลา

ในความเป็นจริง จึงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่า
การตระหนักในคุณค่าของหัวใจตนเอง
เมื่อความรัก... ขัดความเทียมเท่าด้วยหัวใจที่เสมอกันแล้ว
ต่อให้รักนั้นอยู่ไกลสักเพียงใด ก็จะลอยมาใกล้แค่ปลายมือ

ข้อมูลหนังสือ

  • บันไดเมฆ
  • ผู้เขียน: กฤษณา อโศกสิน
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 648 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — มกราคม 2556
  • ISBN: 9786165087629