น้ำค้างยามเช้า... อาจจะค้างคาอยู่ได้ไม่นาน
เพียงแค่อาทิตย์อุทัยฉายส่อง น้ำค้างก็จะลาลับไป...
แต่รักซ้อนซ่อนรัก ระหว่าง “เธอ” กับ “เขา”
ภายใต้บรรยากาศนักศึกษาวิชาการเมืองการปกครอง
ที่เรียนรู้หัวใจตนเอง พร้อมกับเรียนรู้
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ที่อิ่มเอมและเปี่ยมสุข บนเกียรติยศและศักดิ์ศรี
ของผู้หญิงอย่างเธอ และผู้ชายอย่างเขา...
ที่แม้ยามสายของวัน...จะไร้ซึ่งน้ำค้างแล้วก็ตาม...

ข้อมูลหนังสือ

  • น้ำค้างยามเช้า
  • ผู้เขียน: กฤษณา อโศกสิน
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 512 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — มกราคม 2559
  • ISBN: 9786165087483