หนังสือเล่มนี้ รวบรวมกาพย์เห่เรือที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมา จากสมัยอยุธยา ถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งประกอบด้วย กาพย์เห่เรือพระนิพนธ์ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร กาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 2, รัชกาลที่ 4, รัชกาลที่ 6 กาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ และของอีกหลายท่านเรื่อยมาจนถึงรัชสมัยปัจจุบัน ซึ่งบางบทนั้นยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อน และยังประกอบด้วยบทความ อธิบายตำนานเห่เรือ เรื่องกระบวนพยุหยาตราชลมารคและการเห่เรือในพระราชพิธี เพื่อให้เข้าใจประวัติของการเห่เรือ ทำให้หนังสือเล่มนี้ควรค่าแก่การศึกษาให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ และอรรถรสทางวรรณคดีอย่างยิ่ง

ข้อมูลหนังสือ