พ่อแม่หล่อนทะนุถนอมหล่อนมานานเท่านาน...เหมือนสมบัติล้ำค่า...หล่อนรู้ดีว่าตัวเองเป็นความปลาบปลื้มภูมิใจของทั้งพ่อ แม่ และยาย พ่อนั้นแหนหวงหล่อน จนกลายเป็นคนผิดประหลาดไปแล้วในสายตาใคร ๆ แล้วนี่อะไรเล่า ชายคนนี้มาจากไหน ทั้งถ่อยทั้งสถุล มาถึงก็หักรานกิ่งก้านดอกใบของพุ่มกอพืชพันธุ์ที่เจ้าของเฝ้าฟูมฟักรดน้ำพรวนดินจนยับเบิน เช่นมนุษย์หยาบช้าทั้งหลาย...ไร้เสียซึ่งความซาบซึ้งในคุณค่าของสิ่งใด

ข้อมูลหนังสือ

  • คาวนํ้าค้าง
  • ผู้เขียน: กฤษณา อโศกสิน
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 440 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 4 — มกราคม 2555
  • ISBN: 9786165085076