องค์ประกอบของการครองคู่
มิใช่เพียงแค่ความรักและกามารมณ์

หากแต่ผันแปรและโอนเอน
ไปตามภาวะแวดล้อมรอบกาย
ที่เข้ามากำหนดให้ชีวิตคู่ราบรื่น...หรือแตกร้าว

มันเข้ามาง่ายๆ เหมือนเส้นผมบังภูเขา
เริ่มจากปัญหาเล็กๆ หยุมหยิมที่ดูเหมือนไร้สาระ
แต่เมื่อสะสมมากๆ เข้า อานุภาพการทำลายกลับยิ่งรุนแรง
ชีวิตคู่ที่เปราะบางก็แตกกระจาย ดังเศษแก้วไร้ค่า

ไม้ผลัดใบ
นวนิยายสะท้อนชะตากรรมแห่งการครองคู่
ที่คู่รักมิอาจละเลย

ข้อมูลหนังสือ

  • ไม้ผลัดใบ
  • ผู้เขียน: กฤษณา อโศกสิน
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 696 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 5 — มกราคม 2555
  • ISBN: 9786165084642