บันทึกเหตุการณ์แบบ "การเล่าเรื่อง" ที่ผู้เขียนได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศปากีสถานโดยทางราชการ โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองสำคัญต่างๆ ทางประวัติศาสตร์และพระพุทธศาสนามากมายเช่น เมืองการาจี เมืองหลวงเดิมของปากีสถานในสมัยนั้น

เมืองเปชาวะ เมืองเอกของศิลปะแบบคันธารราษฎร์ อันมีไคเบอร์พาสส์ ช่องเขาอันโด่งดังเพราะเป็นทางผ่านของกองทัพและเส้นทางการค้าในยุคโบราณจากตะวันตก-ตะวันออกกลางสู่ชมพูทวีป

เมืองตักกสิลา เมืองสำคัญทางการศึกษาอันรุ่งเรื่องในอดีต เมืองละฮอร์ ของกษัตริย์ชาห์จะฮาน (ผู้สร้างทัชมาฮาล) กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งแห่งราชวงศ์โมกุล เป็นต้น

ข้อมูลหนังสือ

  • ตามเสด็จปากีสถาน
  • ผู้เขียน: ว. ณ ประมวญมารค
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 178 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — มกราคม 2555
  • ISBN: 9786165084628