ข้อมูลหนังสือ

  • เดลคาร์เนกี ชุดแรงบันดาลใจ (1 ชุด มี 6 เล่ม)
  • ผู้เขียน: Dale Carnegie
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 2023 หน้า
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2554
  • ISBN: 9786165084161