เรื่องราวของหมู่วีรชนคนนอกกฎหมาย ณ ชายน้ำเขาเหลียงซาน ที่มีผู้นำคือซ่งเจี๊ยง หรือซ้องกั๋ง เจ้าของฉายาฝนทั่วฟ้า ที่ร่วมกับหมู่ผู้กล้า โบกไม้เท้าพระธรรมไปตลอดผืนพสุธา ทั่วฟ้าครอบปฐพี!

         เรื่องราวคุณธรรมน้ำมิตรของพวกท่าน สะท้านสะเทือนใจผู้อ่านให้ฮึกเหิมและห้าวหาญใคร่จะร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกท่าน สร้างวีรกรรมและพิทักษ์คุณธรรมให้สะท้านฟ้าสะเทือนดิน!

ข้อมูลหนังสือ