ไอริส...เธอคือ ธิดาแห่งพสุธาและนภากาศ หญิงงามที่ชาวอียิปต์ใน วังน้อย เคารพเป็นที่ยิ่ง และคำพูดของเธอคือ คำบัญชา ที่ทุกคนต้องปฏิบัติ

แต่แล้วทุกอย่างก็แปรเปลี่ยนไปให้เธอต้องเป็นฝ่ายรับคำสั่ง เมื่อบิดาสิ้นลงพร้อมกับจดหมายที่มอบหมายให้ เขา พาเธอกลับไปยังมาตุภูมิ ณ ประเทศอังกฤษ

เขาคือบุรุษที่บิดาของเธอเรียกว่า เพื่อนรัก คนสุดท้ายในชีวิต แต่เขาคือ ศัตรู เพียงคนเดียวที่เคยมีในโลกของไอริส

เธอจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อให้เขาล้มเลิกความตั้งใจและกลับไปมือเปล่า โดยหารู้ไม่ว่าเขาคือผู้ที่จะสอนให้เธอได้รู้จักความรัก และเธอคือผู้ที่จะทำให้เขาได้ประจักษ์ถึงความแตกต่าง ระหว่างคำว่า รักแท้ กับ ความลุ่มหลง

ข้อมูลหนังสือ