หนังสือรวม ๑๘ เรื่องสั้นเล่มนี้ สะท้อนเรื่องราวในชีวิตประจำวันของผู้เขียนกล่าวโยงใยบุคคลใกล้ชิด บุคคลอื่นๆ สังคม ท้องทุ่ง สวนสาธารณะ หมา แมว ชะนี อิกัวน่า สิ่งแวดล้อม ค่านิยม ปฏิกริยา และที่ทีต่อกระแสข่าวในโซเชียลมีเดีย ฯลฯ

เรื่องสั้นทั้ง ๑๘ สั้นบ้าง ยาวบ้าง บางเรื่องต้นฉบับเพียงหน้ากระดาษเดียวใช้เวลาอ่าน ๑-๒ นาที ผู้เขียนเขียนอย่างอิสระ รูปแบบจึงแตกต่างหลากหลาย

ข้อมูลหนังสือ

  • ชีวิตประจำวัน (เรื่องสั้นธรรมดา)
  • ผู้เขียน: จำนอง ฝั่งชลจิตร
  • สำนักพิมพ์: แมวบ้าน
  • จำนวนหน้า: 230 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2561
  • ISBN: 9786164781641