อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นหนังสือรวมบทความที่ได้จากการสำรวจ ทบทวน และเปิดประเด็นคำถามเชิงวัฒนธรรม โดยนำองค์ความรู้ทางสังคมวิทยาและวัฒนธรรมศึกษามาอธิบายถึงปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมด้วยการทบทวนแนวคิด นโยบาย กรณีศึกษาภาคสนามทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะวัฒนธรรมย่อยที่ปรากฏอยู่ในสังคมการบริโภค

ข้อมูลหนังสือ

  • อุตสาหกรรมกับเศรษฐกิจทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์
  • ผู้เขียน: วิริยะ สว่างโชติ
  • สำนักพิมพ์: Design Alternative
  • จำนวนหน้า: 188 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2561
  • ISBN: 9786164687660