"หนังสือเล็กๆ เล่มนี้หวังที่จะสร้างความรู้และความเข้าใจอย่างสังเขปเรื่อง 'รัฐและอุดมการณ์ทหารในลาตินอเมริกา' และหวังว่าจะมีส่วนช่วยให้เกิดมุมมองเปรียบเทียบได้บ้างเมื่อต้องคิดคำนึงถึงการเมืองไทยในปัจจุบัน ที่ดูจะเดินย้อนกลับสู่การสร้างรัฐทหารและอุดมการณ์ต่อต้านการเมืองแบบที่เราได้เห็นมาแล้ว แม้จะต่างภูมิภาคกันก็ตาม เพียงแต่ว่า การเมืองในชุดความคิดเช่นนี้จบไปแล้วในลาตินอเมริกา แต่ในไทยกลับไม่จบ และไม่ยอมจบ"

บางส่วนจากคำนำ

ปรับปรุงและเพิ่มเติมจากชุดบทความ "อุดมการณ์ทหารในลาตินอเมริกา" ตีพิมพ์ครั้งแรกใน "มติชนสุดสัปดาห์"

*ฟรีที่คั่นและแผ่นรองแก้ว สำหรับการพรีออเดอร์ จำนวนจำกัด!

 


ข้อมูลหนังสือ