'เข้าค่ายกลางป่า' กิจกรรมประจำฤดูร้อนของโรงเรียนมัธยมปลายยูเอ เป้าหมายหลักคือพัฒนา "อัตลักษณ์" แต่ระหว่างเข้าค่าย การได้เห็น 'โฉมหน้าแท้จริง' ของพวกนายที่ไม่ได้เห็นชั่วโมงเรียนก็ถือว่ามีประโยชน์เหมือนกัน แค่นี้ล่ะ ถึงจะเป็นฉบับนิยาย ก็จงลุยอย่าง สมเหตุสมผล!

ข้อมูลหนังสือ