ผลลัพธ์จากถวิลหาภวังค์งานเขียน
เลิกราไปด้วยภาระศิลปะกับงานสอนเมื่อหลายปีก่อน
ไม่นานเกินกว่าจะหวนคืน แต่นานพอบ่มโหยหานึกคิด
ลําพังตัว เพียงลําพังตัว ที่..บทคนทํางานศิลปะร่วมสมัยกับ
 
คนสอนหนังสือไม่มีให้
พลันเปิดตัวนิทรรศการศิลปะ
ศิลปินกําลังพยายามกลับไปเป็นนักเขียน
ปลายกรกฎาคม ๒๕๖๐ แล้วเสร็จ งานเขียนก็เริ่มขึ้น
ทรงจําทยอยไหลมาเทมา มั่งคั่งจนอู้ฟู่ในการสํารวจตนผ่านมอง
หวนทวนอดีต ไล่เรียงเผชิญรสชีวิต แต่ละกาลเวลา ผลึกตะกอน
ขุ่นใสจําถูกปลุกเร้าเป็นพักๆ ตามอารมณ์ภาษาเคล้าปน
 
นึกคิดกับอารมณ์ตน
ขณะศิลปะตั้งนิ่ง ขยับไหวอยู่ในที่ ในทาง

ข้อมูลหนังสือ