ฉาก สีสัน บรรยากาศ ในวันวานของชีวิต เป็นห้วงเวลาหนึ่งซึ่งเกาะเกี่ยวอยู่กับหนังกลางแปลง
เรื่องเล่าอันอยู่ในลมหายใจ พยายามถ่ายทอดด้วยการรักษาท่วงทำนองเรียบง่ายของตัวเรื่องเอาไว้ให้มากที่สุด ปล่อยเหตุการณ์และบรรยากาศนำพาผู้คนไปสู่บางความทรงจำอันตราตรึง

ข้อมูลหนังสือ