"บันทึกจากใต้ถุนสังคม" เป็นงานเขียน "ที่แปลกประหลาด" ชิ้นหนึ่ง แปลกทั้งโครงสร้างของเรื่อง สไตล์การเขียนตลอดจนประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาเขียน ภาคแรกเป็นคำสารภาพของผู้เล่าซึ่งอยู่ห้องใต้ถุนมานานถึง 40 ปี ส่วนใหญ่พูดถึงปัญหาปรัชญา สำหรับภาคหลังเป็นเหตุการณ์ที่ผู้เล่าประสบในคืนที่หิมะและฝนตกหนัก

"บันทึกจากใต้ถุนสังคม" นับเป็นนวนิยายชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่ง ก่อนที่ดอสโตยเยียสกี้จะก้าวไปเขียนงานประพันธ์อันยิ่งใหญ่ของโลกในเวลาต่อมาคือ อาชญากรรมกับการลงทัณฑ์ (Crime and Punishment) ไอ้งั่ง (The Idiot) ผู้ถูกครอบ (The Possessed) และพี่น้องคารามาซอฟ (The Brothers Karamasov)

ข้อมูลหนังสือ

  • บันทึกจากใต้ถุนสังคม (ปกแข็ง)
  • แปลจากหนังสือ: Notes from Underground
  • ผู้เขียน: Fyodor Dostoyevsky
  • ผู้แปล: ศ.ศุภศิลป์
  • สำนักพิมพ์: ทับหนังสือ
  • จำนวนหน้า: 226 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 5 — ตุลาคม 2560
  • ISBN: 9786164454392