...ตึกเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์เป็นสัญลักษณ์อันมีชีวิตซึ่งมนุษย์อุทิศให้แก่สันติภาพโลก มันสมควรที่จะเป็นอนุสาวรีย์แห่งสันติภาพโลก มันได้กลายเป็นตัวแทนแห่งความเชื่อในความเป็นมนุษย์ความต้องการในเกียรติยศของแต่ละบุคคล ความเชื่อในความร่วมมือกันของมนุษย์และความสามารถที่จะแสวงหาความยิ่งใหญ่จากความร่วมมือ ร่วมใจกัน...

ถ้อยคำของมิโนรุ ยามาซากิ (Minoru Yamazaki) 
หัวหน้าสถาปนิกในการสร้างตึกเวิลด์เทรด...เซ็นเตอร์กล่าวขณะก่อสร้างตึกแฝดคู่นี้ในต้นปี พ.ศ. 2513

คืนที่ผมเขียนคำนำนี้เป็นคืนวันที่สิบกันยายน รุ่งเช้าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่สิบเอ็ดกันยายน- 9/11 สิบหกปี

ข้อมูลหนังสือ