เพราะของเขาก็มีแล้วต่างมีมาแต่ดั้งเดิม ไม่ได้มีเฉพาะไทย ยิ้ม,กราบไหว้,ลายกระหนก,สงกรานต์,ร้องรำ,ทำเพลง,โขนละคร,หนังใหญ่,หนังตะลุง

กินข้าว,เคี้ยวหมาก,น้ำพริก,ปลาร้า,ปลาแดก,ปลาเจ่า เน่าแล้งอร่อย มือเท้าเข่าศอก ต่อยมวย เตะตะกร้อ ฯลฯ

ทั้งหมดล้วนวัฒนธรรมร่วมอุษาคเนย์ในอาเซียนมาแต่ดึกดำบรรพ์ ไม่เป็นของใครพวกเดียว

ข้อมูลหนังสือ

  • วัฒนธรรมร่วมอุษาคเนย์ในอาเซียน
  • ผู้เขียน: สุจิตต์ วงษ์เทศ
  • สำนักพิมพ์: นาตาแฮก
  • จำนวนหน้า: 207 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2559
  • ISBN: 9786164451582