ค้นเรื่องราวอันสืบเนื่องมาจากศิลาสลักพระราชโองการ ในสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ ที่ทรงบัญญัติข้อห้ามมิให้คณะบาทหลวงฝรั่งเศสทำการเผยแผ่ศาสนาและรับคนเข้ารีต สร้างความเสียใจและรู้สึกอัปยศอดสูที่ถูกหยามเกียรติยศอย่างรุนแรง จากเหตุการณ์ครั้งนั้นยิ่งค้นลึกก็ยิ่งพบถึงความผิดปกติบางอย่างที่เหมือนกับว่าเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากอาถรรพ์ศิลา!

ข้อมูลหนังสือ

  • ศิลาต้องห้าม ข้อพิพาทบาทหลวงฝรั่งเศสอาถรรพ์เร้น เหตุเสียกรุงศรีอยุธยา
  • ผู้เขียน: สถาพร เชื้อมงคล
  • สำนักพิมพ์: สยามความรู้
  • จำนวนหน้า: 366 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2561
  • ISBN: 9786164410848